Tài khoản của tôi
Xem giỏ hàng
English  /  日本語  /  Español  /  Tiếng việt
繁體中文  /  简体中文  /  한국어
Trang nhà KHOA HỌC về
FUCOIDAN
KHOA HỌC về
AHCC®
SẢN PHẨM GIỚI THIỆU TRUNG TÂM
KHÁCH HÀNG
Hỏi & Đáp
             
Khoa học về AHCC ®
Tại sao Fucoidan nên kết hợp với AHCC®?
Một vài năm trước đây khi làm việc trong ngành sản phẩm Fucoidan khác và phục vụ đông đảo khách hàng, câu hỏi này đã đưa ra:

TẠI SAO FUCOIDAN CÓ TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG NHƯNG KHÔNG CÓ TÁC DỤNG VỚI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG KHÁC?

Có rất nhiều lý do. Đã có những người đã được tiêu dùng Fucoidan liên tục và có người không. Đã có một số khách hàng tin cậy vào sản phẩm và có người khác thì không. Thậm chí một số khách hàng không tiêu dùng đủ liều lượng Fucoidan, nhưng cũng có người chỉ tiêu dùng một số lượng nhỏ vì lý do tài chính.

Sau đó, trong khi nghiên cứu sự hạn chế và các lợi ích sức khoẻ của Fucoidan, chúng tôi được biết về AHCC®, một chất đã được phát triển cách đây 30 năm. Nó là một acetyl alpha-glucan được sản xuất bởi sự nuôi cấy lỏng sợi nấm Basidiomycetes trong thời gian dài trong một cơ sở vô trùng và bởi phản ứng của các enzyme.


無料サンプルのお申し込み
Sản phẩm mẫu
miễn phí
Gửi yêu cầu hàng mẫu
Để biết thêm thông tin về Fucoidan và sản phẩm.
Hãy gọi số miễn phí:
(888) 998-9788

AHCC® và các chất khác bổ sung Fucoidan

AHCC® được biết đến là một chất bổ sung cho những hạn chế của Fucoidan. Chức năng của nó đã được nghiên cứu và xuất bản trên các trường đại học và tổ chức tốt nhất thế giới. Nó đã mang lại những lợi ích sức khoẻ hết sức ngạc nhiên.

Trong khi đó, NatureMedic® Fucoidan được kết hợp với AHCC® không chỉ có Fucoidan và AHCC®, nó còn chứa các thành phần khác để hỗ trợ công thức. Trong suốt vài năm qua, chúng tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu thêm về các thành phần có thể đi cùng với Fucoidan. Trộn AHCC® với tư cách là đối tác chính với Fucoidan, chúng tôi cũng đưa các thành phần khác vào NatureMedic® Fucoidan như chiết xuất của hệ sợi nấm Agaricus blazei Murill và men bia có nguồn gốc từ Nhật Bản để tạo nên công thức có lợi cho sức khoẻ hơn.

NatureMedic® Fucoidan được kết hợp với AHCC® với công thức này đã được lập ra cho những khách hàng không hài lòng với các thực phẩm bổ sung Fucoidan hiện nay và cũng dành cho những người tin vào các thương hiệu cao cấp chất lượng cao đang hỗ trợ Chất lượng Cuộc sống.
AHCC® là gi?
Khoa học và Lợi ích về Sức
khỏe của AHCC®
Tại sao Fucoidan nên kết hợp
với AHCC®


"Let us thank God for calling us to be a part of such a noble work."
- Mother Mary Potter
Rô man 8:35-39
Privacy Policy    Terms of Use
Copyright 2014~2019 Nature Medic LLC, All Right Reserved
* Các sản phẩm và các thông tin cung cấp về các sản phẩm cụ thể trên hoặc thông qua trang web này chưa được đánh giá của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và không được chấp thuận để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh. Các thông tin được cung cấp trên trang web này, nhãn hiệu sản phẩm hoặc bao bì là cho mục đích thông tin và không nhằm để thay thế cho lời khuyên từ bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Bạn không nên sử dụng thông tin trên trang web này để chẩn đoán hoặc điều trị của bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc cho toa thuốc của bất kỳ loại thuốc hoặc điều trị khác.