Tài khoản của tôi
Xem giỏ hàng
English  /  日本語  /  Español  /  Tiếng việt
繁體中文  /  简体中文  /  한국어
Trang nhà KHOA HỌC về
FUCOIDAN
KHOA HỌC về
AHCC®
SẢN PHẨM GIỚI THIỆU TRUNG TÂM
KHÁCH HÀNG
Hỏi & Đáp
             

Trung tâm dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm dịch vụ khách hàng NatureMedic® Fucoidan
Thông lệ của chúng tôi đi xa hơn việc cung cấp dịch vụ khách hàng và thay vào đó cung cấp những kinh nghiệm khách hàng một cách xuất sắc để có thể củng cố và phân biệt thương hiệu của chúng tôi với các thương hiệu khác . Tất cả các nhân viên của chúng tôi tại Trung tâm khách hàng NatureMedic® Fucoidan cung cấp tư vấn các loại với chi tiết dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với các sản phẩm của Fucoidan. Chúng tôi luôn luôn làm tốt nhất của chúng tôi để cung cấp tư vấn tối đa, xem xét sức khỏe của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc suy nghĩ từ phía cạnh và quan điểm của khách hàng.

Chào mừng đến với Nature Medic

Cách đây khoảng 100 năm, Fucoidan được khám phá lần đầu tiên vào năm 1913. Kể từ lần nghiên cứu đầu tiên về hiệu quả vượt trội của Fucoidan được trình bày ở Nhật 1996, nhiều nhà khoa học, vật lý học và các ngành công nghiệp thực phẩm sức khỏe tập trung sự chú ý vào Fucoidan
Đọc thêm >
無料サンプルのお申し込み
Sản phẩm mẫu
miễn phí
Gửi yêu cầu hàng mẫu
Để biết thêm thông tin về Fucoidan và sản phẩm.
Hãy gọi số miễn phí:
(888) 998-9788


Nature Medic LLC
2227 W 190th Street
Torrance CA 90504 U.S.A

Giờ làm việc (PST)

• Thứ 2 đến Thứ 6 9:00 am to 06:00 pm

Số điện thoại miễn phí (Hoa Kỳ & Canada)

• Tiếng Anh (888)850-6588
• Tiếng Hoa (888)850-3288
• Tiếng Việt (888)998-9788
• Tiếng Đại hàn (888)761-1188
• Tiếng Nhật (888)850-6588
• Tiếng Tây Ban Nha (888)850-6588

Số điện thoại trực tiếp
(Hoa Kỳ & các nước khác)

• Hoa Kỳ & Canada 1-424-329-0070
• Việt nam 028-3939-0123
• Đại Hàn 1544-3815
• Hong Kong 852-2982 2898
• Trung Quốc 86-95040317754
• Singapore 65-9886-4594

E mail

info@naturemdc.com

Fax

1-424-329-0066

SNS Communication

• English
U.S.A, Canada
 +1-310-508-1227
• 中国語
美国 ,台湾, 香港, 中国
 naturemedic  naturemedic
 +852-5729-0686
• 한국어
미국 ,한국
 naturemdc2014
 네이쳐메딕후코이단
(미국) (한국)
• Tiếng việt
U.S.A, Vietnam
 +1-424-383-2815


"Let us thank God for calling us to be a part of such a noble work."
- Mother Mary Potter
Rô man 8:35-39
Privacy Policy    Terms of Use
Copyright 2014~2019 Nature Medic LLC, All Right Reserved
* Các sản phẩm và các thông tin cung cấp về các sản phẩm cụ thể trên hoặc thông qua trang web này chưa được đánh giá của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và không được chấp thuận để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh. Các thông tin được cung cấp trên trang web này, nhãn hiệu sản phẩm hoặc bao bì là cho mục đích thông tin và không nhằm để thay thế cho lời khuyên từ bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Bạn không nên sử dụng thông tin trên trang web này để chẩn đoán hoặc điều trị của bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc cho toa thuốc của bất kỳ loại thuốc hoặc điều trị khác.